I Know What It Is To Be Young - Orson Welles


I know what it is to be young 
Ben genç olmanın ne olduğunu biliyorum 

But you don't know what it is to be old 
Fakat sen yaşlılığın ne olduğunu bilmezsin 

Someday you'll be saying the same thing 
Bir gün , sende aynı şeyleri söylüyor olacaksın 

Time ticks away, so the story is told 
Zaman geçip gidiyor ve bu hikaye anlatılıyor 

I've asked so many questions 
Birçok soru sordum 

Of the wise men I met 
Tanışdığım akıllı adamlara 

Couldn't find all the answers 
No one has, as yet 
Cevapları henüz kimse bulamamış 

There'll be days to remember 
Hatırlanacak günler olacak 

Full of laughter and tears 
Gözyaşı ve kahkahalarla dolu 

After summer comes winter 
Yazdan sonra kış gelecek 

And so go the years 
Böylece yıllar geçecek 

So my friend, let's make music together 
Öyleyse arkadaşım , gel beraber müzik yapalım 

I'll play the old, while you sing me the new 
Sen bana yenisini söylerken ben eskisini çalacağım 

In time, when your young days are over 
Zamanla, senin gençlik günlerin geçerken 

There'll be someone sharing their time with you 
Zamanlarını seninle paylaşan birileri olacak

bir şarkı sözü banner
  • Admin

  • 362

  • ()

ADS SIDE